Informatie aanvragen

Roosevelt Groep referenties en kennispartners

Op deze pagina treft u een overzicht aan van enkele van onze opdrachtgevers. Wij lichten u onze dienstverlening bij de verschillende opdrachtgevers graag toe in een persoonlijk gesprek. Neem hiervoor contact met ons op.

vanharen
vanschijndel
ato
delavastgoed
vanwijnen
signum
cvivgm

Dick Hartog - Hart voor OG

image002
Hemubo logo1
QttJVngD 400x400
ext
kobv homepage

Timmers vastgoed

logo multiherstel onderdeelvan
interactive studios logo 2x

Op al onze aanbiedingen en alle aan ons verstrekte opdrachten zijn, onder uitsluiting van enige algemene voorwaarden, de door Roosevelt Groep gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch en die tevens zijn te raadplegen via onze homepage: algemene voorwaarden roosevelt groep