Informatie aanvragen

Professionele meldkamer, 24 uur per dag

algemene voorwaarden roosevelt groepSchade aan woningen of bedrijven laat zich niet plannen. Een probleem kan overdag ontstaan, maar net zo goed 's avonds of 's nachts. En ook dan moet er snel een oplossing worden gevonden. Met dit gegeven als achtergrond ontstond in 1981 in Noord-Holland een uniek concept dat zich richtte op glasherstel.


Verschillende bedrijven verenigden zich en boden klanten van hun opdrachtgevers 24 uur bereikbaarheid bij glasschade. In eerste instantie wisten vooral woningbouwverenigingen deze service te vinden, later wekte het concept ook de interesse van verzekeraars en winkelketens. Zo ontstond een professionelemeldkamer die naast glasherstel inmiddels ook bouwtechnische schadewerkzaamheden coordineert over het hele land.


De enige bouwkundige meldkamer in Nederland. Zodra een melding binnenkomt, selecteert de medewerker van de meldkamer het juiste bedrijf. Dat klinkt eenvoudig, maar achter de schermen moet eerst veel geregeld worden. Het unieke concept had al snel veel succes. In de jaren '90 nam de groei zo hard toe dat een nieuwe stap noodzakelijk was.


Ruud Klabbers, directeur van de Service Meldkamer Hoorn BV, legt uit:''We besloten te gaan opereren als franchiseorganisatie. Met zelfstandige bedrijven die zich aan konden sluiten en een meldkamer als spil. Verzekeraars kozen in die tijd steeds meer voor glasherstel in natura en verwezen hun klanten naar ons door. In 2002 zijn we op deze manier eveneens bereikbaarheid bij opstalschade gaan aanbieden. En ook hiervan besloten steeds meer verzekeraars gebruik te maken. We selecteerden servicebedrijven die aansloten bij het concept. En het werkte.''


Zo ontwikkelde de nieuwe formule Quick-Help zich. Dit is de bouwkundige poot, een franchise organisatie van 26 servicebedrijven die alleen werk uitvoeren voor verzekeraars. Een telefoontje van de verzekeraar, schadebehandelaar, tussenpersoon of volmacht zorgt ervoor dat het hele proces van opname, (nood)herstel, administratieve en financiele afwikkeling en (na)controle op de werkzaamheden geregeld wordt.


Op al onze aanbiedingen en alle aan ons verstrekte opdrachten zijn, onder uitsluiting van enige algemene voorwaarden, de door Roosevelt Groep gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch en die tevens zijn te raadplegen via onze homepage: algemene voorwaarden roosevelt groep