Informatie aanvragen

Roosevelt Groep contactgegevens

Roosevelt Groep
Hoogstraat 2F
5241 CT Rosmalen

T 073 521 49 67
F 073 522 19 37
E info@rooseveltgroep.nl


Op al onze aanbiedingen en alle aan ons verstrekte opdrachten zijn, onder uitsluiting van enige algemene voorwaarden, de door Roosevelt Groep gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch en die tevens zijn te raadplegen via onze homepage: algemene voorwaarden roosevelt groep