Informatie aanvragen

Roosevelt Groep, technisch beheer

Roosevelt Groep is een concept/systeem om vastgoed resultaatgericht te beheren. Onderzoek heeft aangetoond dat 10 tot wel 20 procent van de omzet opgaat aan faalkosten. Een aanzienlijk deel van dat 'vermijdbaar tekortschieten' is te wijten aan slechte communicatie tussen contractpartijen en andere betrokkenen. Er is dus duidelijk een efficiencyslag te maken in duurzame samenwerking, wat kan leiden tot 'procesinnovaties binnen de keten'.Daarbij leidt eenzijdige inbreng overigens niet tot veranderingen, laat staan verbeteringen. De gehele 'bouwkolom' moet dus om. Vastgoedeigenaren, architecten, beheerders, aannemers, (toe)leveranciers, adviesbureaus, maar ook bewoners/gebruikers en (semi)overheden. De oplossing is een open communicatieomgeving binnen het totale bouwproces vanaf het 'ontwerp' tot en met het 'onderhoud in de toekomst', door de Roosevelt Groep vorm gegeven. Een nieuwe stap. Het succes van de Roosevelt Groep in 2007 leidde in 2008 al snel tot een nieuw initiatief, helemaal gericht op onderhoudsvragen van opdrachtgevers. Ketensamenwerking is nu meer dan actueel !


Doelgroep vastgoed: Woningen, kantoren, winkels/retail, fabrieken, zorginstellingen, scholen en maatschappelijk vastgoed.


Op al onze aanbiedingen en alle aan ons verstrekte opdrachten zijn, onder uitsluiting van enige algemene voorwaarden, de door Roosevelt Groep gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch en die tevens zijn te raadplegen via onze homepage: algemene voorwaarden roosevelt groep